Om MakeMusic Follo

Hjemmeside: www.makemusic.org
Facebook: www.facebook.com/makemusic.org/

Utleveringssted for medlemmer: Solbakken 13, 1405 Langhus
Distribusjonsområde for øvrige: Follo

Lag/gruppe/klasse:
Lokallag MakeMusic Follo

Vår gode sak: Midlene går til musikkopplæring for barn og ungdom i Follo området. Vi planlegger musikktur som en motivasjonsfaktor for medlemmene.


Distribusjonsansvarlig
Per Sveinung Skare
Telefon: 928 45 434
Epost: per.sveinung.skare@iss.no